Stankoverlast

Stankoverlast door kapotte leidingen

Heeft u last van stank in huis die lastig te verklaren is. Het kan dan zijn dat er problemen zijn met de riolering. Achterstallig onderhoud, verstoppingen en breuken in de leidingen kunnen de oorzaak zijn. Open verbindingen en breuken in rioolleidingen kunnen deze stankoverlast veroorzaken. Met behulp van rookgasdetectie, waarbij rookgas in het rioolstelsel wordt gebracht, kan achterhaald worden op welke plaats in het rioolstelsel de stank naar buiten komt.

Wanneer u geconfronteerd wordt met stank in huis raden wij u aan om snel contact op te nemen met ons. Onze experts sporen het probleem op, en lossen het vervolgens voor u op.

Stankoverlast