Ratten klachten

De oorzaak ratten klachten

Door open verbindingen, breuken in de rioolleidingen en kapotte (verzamel)putten kunnen ratten in huis komen. Er kunnen vallen worden geplaatst om de ratten te vangen of er kan vergif worden gevoerd om ze te doden. Echter hierdoor wordt de oorzaak, een defect in de rioolleiding of put niet verholpen, en zullen na verloop van tijd weer ratten in huis komen.

Er zijn een drietal methodes om de oorzaak op te sporen, namelijk:

  • Met behulp van rookgasdetectie
  • Door middel van een camera-inspectie
  • Door het nagraven van de rattengangen

Nazorg bij een ratten probleem

Bij alle drie de methodes is het noodzakelijk om na het oplossen van de oorzaak nog enige tijd één of meerdere vallen te plaatsen om eventueel achtergebleven ratten, die niet meer terug naar het riool kunnen, te vangen. Op deze manier bent u verzekerd van een duurzame oplossing.

Ratten bestrijden